השמות הנפוצים בישראל לפי מגדר ומגזר

1,000 השמות הפרטיים הנפוצים ביותר לגברים יהודים ולנשים יהודיות; 500 השמות הפרטיים הנפוצים ביותר לגברים ערבים ולנשים ערביות; 10,000 שמות המשפחה הנפוצים ביותר למשפחות יהודיות; 5,000 שמות המשפחה הנפוצים ביותר למשפחות ערביות

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון פברואר 24, 2020, 00:54 (IST)
נוצר ב פברואר 12, 2020, 14:01 (IST)